وای ...وای ...وای ...وای ...کاملا" خصوصیشهید محمد طاهر احمدی که بود؟ شهید نوزده ساله ی عزیزی که عاشق نماز و تلاوت قرآن بود و مگر می شود کسی اهل تلاوت قرآن باشد و در صراط مستقیم الهی نباشد و خدایش او را پذیرا نگردد...و به خاطر همین پذیرایی رب از او نمازهایش اول وقت ...با کودکان مهربان ...ساده زیست و کم توقع ... و عاشق خدمت و احترام به دو فرشته ی زندگی اش پدر و مادر بود ....می گویند خط خیلی زیبایی داشت که بسیار در مورد شهادت با خط زیبا می نوشت ...آخر آرزویش شهادت بود.


نکات  عملی در مورد زندگی زیبای شهیدمحمد طاهر احمدی:

1-نماز اول وقت

2-اهل نیکی به پدرومادر

3-اهل محبت به کودکان

4-ساده زیست


تلخیصی از کتاب
(سید محمدرضا هاشمی زاده)
برچسب‌ها:
شهید محمد طاهر احمدی که بود
+ تاریخ چهارشنبه 1392/04/19 ساعت 2:4 نویسنده نازنین فاطمی